lørdag 23. juni 2012

Ja, det er en meget hard kamp - å være vennlig mot alle en møter - og kanskje den eneste
kampen som må kjempes og vinnes av oss alle - for at vi skal kunne bevege oss videre frem og opp som en mere sivilisert rase.
Og om den blir kjempet av enhver, av mange nok, eller i alle fall en liten mengde, også etterhvert en økende mengde, vil det føre frem, stille og uten ståk som når dagen dagen gryr og lyset springer frem. Og kanskje kan den heller ikke vinnes
før en - eller enhver - har vunnet over sitt indre.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar