søndag 28. november 2010

Bøker

Kan anbefales

Vers

Tekster

Mektig

 In contact with the timelessness of all time - separated from the universe though in its depths - within while outside, embrace

Musikk og litteratur, definisjoner

litteratur -en, -er i videste forstand ethvert skriftlig vitnesbyrd om menneskelig åndsarbeid (innen en epoke, et område e.l.): den eldste egyptiske litteratur / litteraturen om antikken, om Ibsen / faglig litteratur; (ofte om skjønnlitteratur s.d. ): norsk litteratur / litteratur for barn / lett litteratur
Etym.: lat. 'skriftlig fremstilling', avl. av littera bokstav.

musikk -en
1 kunstart med melodi, harmoni og rytme som (vesentlige) uttrykksmidler; tonekunst: dyrke musikken / studere musikk / undervise i musikk / klassisk, seriøs, lett, norsk musikk; sette musikk til et dikt; (med tanke på fremførelse, avspilling) fra rommet ved siden av hørtes dempet musikk / din stemme er som (søt) musikk // med for (el. eldre: under) full musikk med brask og bram; se fremtidsmusikk
2 (i best. form) musikkorps, danseorkester e.l.: se, der kommer musikken / musikken tok pause
Etym.: lat. musica , gr. musike (tekhne) musenes (kunst)

Lytt 

Mektig

Vers

Under ropet av ei rogn
mens en svarttrost lyttet
til klodenes gang
tegnet støvet i skyene
en and