lørdag 22. januar 2011

Nytt og gammelt

Rullende hvite steiner

ruller seg om

til
spørrende ansikter

som blir liggende å skure
i tåkeøyne

Fraværende

er lyden
i språkskyggene

av frosne vingeslag

*
Vi følger sporet
etter
hvite kattepoter
over påtenkte
multemyrer

Etter oss

tidskorn
som spøker
langsomt

siver inn
i bergsprekkene
og ut

av øynene
på de
som kommer etter oss

*

Vi går inn i en kafe`

Med ei steinrøys
sittende omkring

rundt bordene
Hogd ut og pusset
til minste fure
Animert

Og vi
sier ingenting vi
For hvem kan tyde
steinens språk

Se ellers denne, ny. klikk her

søndag 16. januar 2011

Bak nedsnødde vingeslag

Bak nedsnødde vingeslag

ligger lyden av
fraværende
skritt
 
som går på vissent løv
fra trær
som ennå er frø

onsdag 5. januar 2011

Flaggermus høsten

Flaggermus høsten har trukket
sine fingre ut
av vinden

Inn
siver de flamingoløse
vintre

Oppfinnelsen av musikken - er den det?

Musikken er en oppfinnelse, om den ikke er en oppfinnelse - er den en iboende del, og en kanskje like nødvendig  del i mennesket - som selve åndedrettet.
Da jeg ikke i noen litteratur - verken i det engelske eller i de nordiske språk, verken pre- el. postweb, (før eller etter internett), har funnet noe på det, om det er det ene eller andre, det er mye om hjulet, ilden osv., men ikke noe om musikken er det eller ikke, det samme gjelder de andre kunstarter, det er oppfinnelsen av trykkekunsten osv., men ...

Musikk (fra gresk μουσική τέχνη musike tekhne, det vil si «musisk kunst») er en kunstdisiplin som uttrykker seg gjennom lyd og stillhet disponert over tid. De viktigste elementene i musikk er veksling i pitch (tonehøyde), forholdet mellom tonene (harmonikk) og forbindelser av toner til en melodi, rytme og lydens tekstur og intonasjon. Disse elementene vektlegges ulikt i ulike tradisjoner. Se også musikkvitenskap og musikkteori.
Tilblivelsen, fremføringen, definisjonen av og betydningen av musikk har store variasjoner i ulike kulturer og miljøer. Det finnes ingen entydig definisjon på hva som er musikk og hva som ikke er det. Fuglesang, tankeløs plystring eller stemming av et musikkinstrument er grenseeksempler. Komponisten John Cage erklærte en gang stillhet som musikk. En enkel definisjon er at musikk er organisert lyd. Innenfor denne definisjonen finner man både strengt organiserte komposisjoner og fremføringer, og improviserte og til og med tilfeldige former. Det er vanlig å regne musikk i ulike sjangre; musikk som tilhører samme musikalske sjanger har visse likhetstrekk, men skillelinjene er som oftest uklare.
Musikk er svært tett knyttet opp mot fremføringen og således musikeren/musikerne som spiller musikken.
Musikk kan fylle kunstneriske og estetiske behov og tjene som kommunikasjonsform eller underholdning, eller spille seremonielle og religiøse roller.

Musikkens historie
Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Denne artikkelen beskriver musikkens historie; artikkelen musikkhistorie omhandler fagfeltet som beskjeftiger seg med studie og klassifisering av musikkens historie
Opprydning: Denne artikkelen trenger en opprydning for å oppfylle Wikipedias kvalitetskrav. Du kan hjelpe Wikipedia ved å forbedre den.
Musikk finnes i alle kjente kulturer, både i fortid og nåtid, med store variasjoner mellom ulike steder og tider. Menneskeheten antas å ha oppstått i Afrika for 160 000 år siden, og å ha begynt å utvandre for 50 000 år siden; tatt i betraktning at alle kjente kulturer har musikk, er det grunn til å anta at musikk er eldre enn 50 000 år.[1]. Musikken i en gitt kultur er påvirket av alle forhold som påvirker kulturen, så som sosiale og økonomiske forhold, klima og tilgang på teknologi. Hva som knyttes til og uttrykkes gjennom musikken og i hvilke situasjoner det spilles musikk, er vidt forskjellig.