torsdag 24. november 2011

Det finnes en glede i livet som ikke kan vendes til lede.

En hustavle
Det finnes en glede i livet som ikke kan vendes til
lede.
Det at du gleder en annen – det er den eneste
glede.

Det finnes en sorg i livet som ingen tårer kan
lette.
Det at det var for sent da du skjønte
dette.

Ingen kan resten av livet stå ved en grav å
klage.
Døgnet har mange time,
året har mange dager.

Arnulf Øverland

lørdag 19. november 2011

Vi har plukket opp restene av månelyset

Vi har plukket opp restene av månelyset
denne morgenen, for lettere å kunne smøre
våre mandarinfargede ansikter utover gresset

slik at vi blir mer enn bare synlige i dagen
slik at vi tror at de andre lettere vil se oss
Når vi atter en gang, klatrer ned

i fra de gamle eiketrærne, som spiller tørt
for oss, sin knirkende melodi, og gresset
står med sine hender dypt i jorden

slik at det skal bli lettere for oss
å jage det foreldreløse støvet
inn i de tørre skyene

Vers

Vi reiser oss opp i tankegresset
mens høye ønsker står og svaier
mot våre avgjørelser

som vi har tatt

i fra hverandre uten
å finne ut hvem
som har ledet oss

dit, hvor vi nå
befinner oss

*
Vi har plukket opp restene av månelyset
denne morgenen, for lettere å kunne smøre
våre mandarinfargede ansikter utover gresset

slik at vi blir mer enn bare synlige i dagen
slik at vi tror at de andre lettere vil se oss
Når vi atter en gang, klatrer ned

i fra de gamle eiketrærne, som spiller tørt
for oss, sin knirkende melodi, og gresset
står med sine hender dypt i jorden

slik at det skal bli lettere for oss
å jage det foreldreløse støvet
inn i de tørre skyene

*
Bak skremte hus
Kommer lyden av
rustne blikkspann
Til oss

Med øyne
Som glitrer

i krattet

*
vi fisker ikke lenger
i dette vannet nå

det har druknet

i gress

*

Det er en ukjent flokk
som stiger opp
av det svære jordet,
ledsaget av en prosesjon av
nybakte mødre
som skremmer villgjess
opp fra de små vannene

*
Vi henger spikret opp
på mursteinsveggene
kopierte plakater,
presser ørene
mot stemmene
som stiger opp
fra det høye gresset

Vi sier ingenting,
lar stemmene flyte forbi.
Med tiden faller vi
ned
blir bare liggende,
for vi er de virkelig late
himmelen
glir igjennom våre øyne

Det finnes en glede i livet

En hustavle
Det finnes en glede i livet som ikke kan vendes til
lede.
Det at du gleder en annen – det er den eneste
glede.

Det finnes en sorg i livet som ingen tårer kan
lette.
Det at det var for sent da du skjønte
dette.

Ingen kan resten av livet stå ved en grav å
klage.
Døgnet har mange time,
året har mange dager.

Arnulf Øverland

fredag 7. oktober 2011

Kunsten er overordnet språket

Kunsten, musikken, poesien, malerier, sangen - er den overordnet språket. Den har en tendens til å skjære gjennom alle grenser, murer, over alle nasjoner, forener, styrker, motstandsfritt og nærmest usynlig.

Uansett - demonstreres enkelt ved at om en synger på japansk for en som er fransk - så forstår den franske at det er sang.

torsdag 15. september 2011

Mennesket og kunsten

Det er blitt sagt at det er kunsten som skiller mennesket fra dyret, bred påstand, men de som vil ha frem dyret vil kvele kunsten ved åpne eller finurlige måter. Eller motsatt - de som vil ha frem det mennesket - driver, dyrker eller bistår kunsten.
Selv en blomst strekker seg mot lyset, men det finnes mennesker som strekker seg mot mørket, og tilsyeltatende den eneste av alle organismer som gjør det


(Fortsettes)

mandag 11. juli 2011

uriah heep - july morning 1972

 Det er musikken, rytmen, pasjon, emosjonen, tonene som gjør denne etter min oppfatning, teksten kunne likegjerne vært en søndagsmorgen jeg så etter ørret, men det går liksom ikke. 

lørdag 19. februar 2011

Vet og hva ikke vet

Vet ikke stort av hva de fleste vet, men en god del som få vet, og hvorfor det, for det de fleste vet kan jeg spørre de fleste om.

Brothers In Arms

Sitat

Jeg har lært stillhet fra den snakkesalige, toleranse fra de intolerante, og vennlighet fra uvennlig, men likevel merkelig nok, er jeg utakknemlig til disse lærerne.
- Kahlil Gibran

Smokie - Norwegian Girl

lørdag 22. januar 2011

Nytt og gammelt

Rullende hvite steiner

ruller seg om

til
spørrende ansikter

som blir liggende å skure
i tåkeøyne

Fraværende

er lyden
i språkskyggene

av frosne vingeslag

*
Vi følger sporet
etter
hvite kattepoter
over påtenkte
multemyrer

Etter oss

tidskorn
som spøker
langsomt

siver inn
i bergsprekkene
og ut

av øynene
på de
som kommer etter oss

*

Vi går inn i en kafe`

Med ei steinrøys
sittende omkring

rundt bordene
Hogd ut og pusset
til minste fure
Animert

Og vi
sier ingenting vi
For hvem kan tyde
steinens språk

Se ellers denne, ny. klikk her

søndag 16. januar 2011

Bak nedsnødde vingeslag

Bak nedsnødde vingeslag

ligger lyden av
fraværende
skritt
 
som går på vissent løv
fra trær
som ennå er frø

onsdag 5. januar 2011

Flaggermus høsten

Flaggermus høsten har trukket
sine fingre ut
av vinden

Inn
siver de flamingoløse
vintre

Oppfinnelsen av musikken - er den det?

Musikken er en oppfinnelse, om den ikke er en oppfinnelse - er den en iboende del, og en kanskje like nødvendig  del i mennesket - som selve åndedrettet.
Da jeg ikke i noen litteratur - verken i det engelske eller i de nordiske språk, verken pre- el. postweb, (før eller etter internett), har funnet noe på det, om det er det ene eller andre, det er mye om hjulet, ilden osv., men ikke noe om musikken er det eller ikke, det samme gjelder de andre kunstarter, det er oppfinnelsen av trykkekunsten osv., men ...

Musikk (fra gresk μουσική τέχνη musike tekhne, det vil si «musisk kunst») er en kunstdisiplin som uttrykker seg gjennom lyd og stillhet disponert over tid. De viktigste elementene i musikk er veksling i pitch (tonehøyde), forholdet mellom tonene (harmonikk) og forbindelser av toner til en melodi, rytme og lydens tekstur og intonasjon. Disse elementene vektlegges ulikt i ulike tradisjoner. Se også musikkvitenskap og musikkteori.
Tilblivelsen, fremføringen, definisjonen av og betydningen av musikk har store variasjoner i ulike kulturer og miljøer. Det finnes ingen entydig definisjon på hva som er musikk og hva som ikke er det. Fuglesang, tankeløs plystring eller stemming av et musikkinstrument er grenseeksempler. Komponisten John Cage erklærte en gang stillhet som musikk. En enkel definisjon er at musikk er organisert lyd. Innenfor denne definisjonen finner man både strengt organiserte komposisjoner og fremføringer, og improviserte og til og med tilfeldige former. Det er vanlig å regne musikk i ulike sjangre; musikk som tilhører samme musikalske sjanger har visse likhetstrekk, men skillelinjene er som oftest uklare.
Musikk er svært tett knyttet opp mot fremføringen og således musikeren/musikerne som spiller musikken.
Musikk kan fylle kunstneriske og estetiske behov og tjene som kommunikasjonsform eller underholdning, eller spille seremonielle og religiøse roller.

Musikkens historie
Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Denne artikkelen beskriver musikkens historie; artikkelen musikkhistorie omhandler fagfeltet som beskjeftiger seg med studie og klassifisering av musikkens historie
Opprydning: Denne artikkelen trenger en opprydning for å oppfylle Wikipedias kvalitetskrav. Du kan hjelpe Wikipedia ved å forbedre den.
Musikk finnes i alle kjente kulturer, både i fortid og nåtid, med store variasjoner mellom ulike steder og tider. Menneskeheten antas å ha oppstått i Afrika for 160 000 år siden, og å ha begynt å utvandre for 50 000 år siden; tatt i betraktning at alle kjente kulturer har musikk, er det grunn til å anta at musikk er eldre enn 50 000 år.[1]. Musikken i en gitt kultur er påvirket av alle forhold som påvirker kulturen, så som sosiale og økonomiske forhold, klima og tilgang på teknologi. Hva som knyttes til og uttrykkes gjennom musikken og i hvilke situasjoner det spilles musikk, er vidt forskjellig.