lørdag 21. april 2012

Klokkene ringer for deg

John Donne

Intet menneske er en Øy, hel og ubeskåren i
seg selv. Hvert menneske er et stykke av
Fastlandet, en del av det Hele. Om en Jord-
klump
skylles bort av Havet, blir Europa
mindre, på samme vis som en Landtunge
blir det, eller som et Jordegods, tilhørende
Dine Venner eller Deg selv må bli det. Hvert
menneskes Død forminsker Meg, ti jeg er
innesluttet i Menneskeheten. Gå derfor aldri
ut for å spørre: Hvem ringer Klokkene for?
Klokkene ringer for deg.